location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns

Ekologija

Automobilių perdirbimas:

Aplinkosauga prasideda, kai iš atitarnavusio automobilio išleidžiami skysčiai - alyvos, degalai, langų plovimo skystis, stabdžių skystis, aušinimo skystis, kondicionieriaus freonas. Vėliau išimama akumuliatorių baterija, nuimami ratų balansavimo svareliai ir dalys, turinčios polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), švino ir gyvsidabrio.

Akumuliatorių baterijos ir ratų balansavimo svareliai bei alyvos yra perdirbama, o dalys, turinčios gyvsidabrio - išimamos saugojimui. Skysčiai, kurie negali būti pakartotinai panaudojami, perduodamos įmonėms, turinčioms leidimus juos perdirbti.

Sprogmenų turinčios dalys (oro pagalvės ir saugos diržų įtempėjai) sunaikinamos. Degalų ir dujų bakai, kad nesprogtų juos perdirbant, prakiurdomi.

Ardymas, siekiant pakartotinai panaudoti dalis ir medžiagas:

Kitas etapas - katalizatoriaus išėmimas, ratų nuėmimas, o nuo 2002 metų - ir langų stiklų išėmimas stiklo perdirbimui bei kitų dalių, kurias galima pakartotinai panaudoti, išėmimas. Jei automobilyje yra dalių, kurias galima parduoti, jos išimamos ir, paruošus pardavimui, parduodamos kaip atsarginės dalys. Su automobilio saugumu susijusios dalys pakartotinai nenaudojamos.

Smulkinimas ir medžiagų atskyrimas:

Atlikus su gamtosauga susijusius veiksmus ir nuėmus kai kurias dalis, automobilis siunčiamas perdirbimui, kurio metu susmulkinamas, siekiant atskirti medžiagas. Medžiagos rūšiuojamos rankomis arba naudojant magnetus, oro srovę, vandens vonias. Po rūšiavimo metalo laužas perdirbamas, o kai kurios medžiagos panaudojamos gauti energiją.

Technologijų tobulinimas, siekiant gerinti perdirbimą:

Automobilių gamintojai jau kurdami automobilius, t.y. parinkdami medžiagas gamybai, skiria didelį dėmesį galimybei juos ateityje perdirbti. Be to, gamintojai, tobulindami automobilius, vadovaujasi nuostata, kad reikia iš anksto numatyti lengvus ir efektyvius gamtos apsaugos būdus.

Žinant medžiagas, naudojamas automobilio gamyboje, jų svorį, turint automobilio išrinkimo instrukcijas, galima pasirinkti geriausią automobilio perdirbimo būdą. Todėl automobilių gamintojai sukūrė įrankį, leidžiantį automobilių išrinkėjams ir perdirbėjams gauti visą tam būtiną informaciją. Tai programa IDIS - „International Dismantling Information System" (Tarptautinė išmontavimo informacijos sistema). Jos internetinis adresas www.idis2.com.

Tai kompiuterinė informacinė sistema, apimanti duomenis apie 48 automobilių rūšis, 430 jų modelių. Joje yra duomenys apie medžiagas, naudojamas įvairių dalių gamyboje. Kai kurie duomenys siekia net 1972 metų modelius. Sistema veikia 21 kalba, ji nuolat atnaujinama.

Automobilių gamintojai bendradarbiauja su jų išrinkimo ir perdirbimo įmonėmis, stengdamiesi rasti geriausius, greičiausius ir pigiausius perdirbimo būdus. Europoje, bendradarbiaujant automobilių gamintojams ir perdirbėjams, kuriamas metodas ir įranga sprogiųjų komponentų efektyviam ir saugiam neutralizavimui.

Europoje vystoma keletas projektų, siekiant sukurti ekonomiškai efektyvius kai kurių medžiagų perdirbimo metodus. Glaudžiai bendradarbiaudami su gamintojais, perdirbėjai didžiausią dėmesį skiria medžiagų, kurios šiuo metu utilizuojamos, perdirbimo būdų paieškai. Bendradarbiaujant jau pasiekta 5 procentais didesnio metalo kiekio perdirbimo ir geresnio kokybiškų degalų atskyrimo.

Daugiau informacijos apie SUBARU ekologinius projektus: http://www.subaru-earth.com  

Klausti
this amazing presents homepage rolex extremely good the watchmaking arena strategy.each of the yves saint laurent 4535 fashion women messenger bags for sale is a master masterpiece.